Nhóm

Sở Y tế

Địa chỉ: 101 Nguyễn Trãi - P.Ba Đình - Tp.Thanh Hóa - Thanh Hóa
Điện thoại: 0237 3852 263 - Fax: 0237 3855 603

5 bộ