Biểu đồ tình hình cơ sở y tế TP Hồ Chí Minh qua các năm từ 2012 - 2016

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/cosoKCB_taiHCM.csv"},"model":{"backend":"csv","url":"/sites/default/files/cosoKCB_taiHCM.csv"},"fields":[{"name":"Cơ sở","value":"Cơ sở","selected":false},{"name":"2012","value":"2012","selected":false},{"name":"2013","value":"2013","selected":false},{"name":"2014","value":"2014","selected":false},{"name":"2015","value":"2015","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Cơ sở","value":"Cơ sở","selected":false},{"name":"2012","value":"2012","selected":false},{"name":"2013","value":"2013","selected":false},{"name":"2014","value":"2014","selected":false},{"name":"2015","value":"2015","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["2012","2013","2014","2015","2016"],"yDataType":"Auto","xfield":"Cơ sở","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"group":false,"computeXLabels":false,"options":{"tooltips":true,"useInteractiveGuideline":true,"xAxis":{"rotateLabels":-45,"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"reduceXTicks":true,"showLegend":true,"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"Cơ sở","value":"Cơ sở","selected":false},{"name":"2012","value":"2012","selected":false},{"name":"2013","value":"2013","selected":false},{"name":"2014","value":"2014","selected":false},{"name":"2015","value":"2015","selected":false},{"name":"2016","value":"2016","selected":false}],"errors":{},"chartHeight":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"String","format":""},"y1Format":{"type":null},"y2Format":{"type":null},"sort":"","showTitle":false,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Nhóm

Địa chỉ: số 02 - Hà Văn Mao - P. Ba Đình - TP. Thanh Hóa
Điện thoại: 02373.852.328 - Fax: 02373.850.236

45B Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: 0237 3852 366; Fax: 0237 3851 451
...

Địa chỉ: 32 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hóa
Điện thoại: (02373) 713.988 - Fax: (02373) 713.985

Địa chỉ: 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa
Điện thoại: 0237.6660000 - Fax: 0237.6660001
Website...

Tổng quan

Mô tả

(SQHKT) - Vào lúc 8 giờ 30 ngày 15 tháng 12 năm 2017, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp cùng Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Giải pháp Cải tạo Kiến trúc cảnh quan nội đô, giao thông Đô thị và Chống ngập úng cho TP.HCM", tại khách sạn Kim Đô (133 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Hoạt động du lịch Thủ đô tiếp tục duy trì được nhịp độ phát triển, giữ vững vị trí hàng đầu trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách trên thế giới

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm y tế lớn nhất của khu vực và cả nước, hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh cũng như phát triển trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao theo định hướng của Trung ương và theo chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố.